Analyse en marktonderzoek

Analyse en marktonderzoek

Topline kan voor u intern en extern onderzoek verrichten. Gecombineerd levert u dit veel inzicht op voor een commercieel plan of businessplan.

Intern gaan wij voor u op zoek naar verbetermogelijkheden van de wijze waarop uw commerciële proces vorm is gegeven. Met als resultaat concrete aanbevelingen op basis van interviews en analyse in een kort en bondig rapport. De quick scan gaat in op onderwerpen als:

Extern onderzoek brengt uw markt in kaart en geeft u houvast bij het maken van keuzes. Het geeft antwoord op vragen als:

We kunnen deze inzichten voor uw omzetten in een commercieel plan, en u helpen om cruciale keuzes te maken. Hiermee kunt u uw organisatie richten en kansen verzilveren.