Private Equity

Private Equity

Private equity en venture capital fondsmanagers schakelen Topline in om groei te realiseren voor hun portfolio companies. Door omzetgroei van deze bedrijven vindt waardecreatie plaats. Daarnaast helpt Topline met de marketing van nieuwe fondsen en met het aanboren van nieuwe funders. Tot slot heeft Topline ervaring met het uitvoeren van commercial en strategisch due diligence voor deze partijen.